วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาพที่น่าสนใจภาพแผนที่การเดินทางมาโรงเรียนบ้านแม่ขีด อ.แม่ลาน้อย โดยเริ่มต้นจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
ระยะทางทั้งสิ้น 77 กม. เป็นถนนลาดยาง 55 กม. และถนนลำลอง 22 กม.


12/08/58 โรงเรียนบ้านแม่ขีด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองนักเรียนผู้เป็นแม่เข้าร่วมกิจกรรม
ให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นแม่


03/08/58 บริษัท top3gnet ส่งมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรศัพท์ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ขีด 
ส่งผลให้ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ขีดมีสัญญาณโทรศัพท์ (4 ขีดเต็ม) 
ใช้หลายจุด (truemove 3g) ชาวบ้านและครูมีการติดต่อกับภายนอกได้ง่ายขึ้น


25/07/58 จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด มีการแสดง 
กิจกรรมต่างต่าง มากมาย เด็กทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี


26/06/58- 17/07/58 กิจกรรมอบรมและรณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพติดและเอดส์ สนับสนุนโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง01/07/58กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เดินสวนสนามแล้ว บำเพ็ญประโยชน์ครับ


26/06/2558 : งานวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 255825/06/2558 : ต้อนรับคณะนิเทศ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอน


18/06/2558 : วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558


21/06/2558 : คณะครูและนักเรียนต้อนรับ ผอ.อภิชาติ อินตา ,ผอ.อานงค์  ปินตา ,คุณซูซาน และคณะฯ


28/05/58 ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูบวงสรวงเจ้าที่ และศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล


02/05/2558 :โครงการโรงเรียนคือโรงพยาบาล สร้างอนามัยเล็กๆในโรงเรียนบ้านแม่ขีด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์


ผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรงค์ สวัสดี มอบทุนเด็กนักเรียนยากจนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขีดที่น่ารัก


กิจกรรมส่งเสรอมการไหว้ของนักเรียน


ครูพัฒน์นำนักเรียนทาสีรั้วโรงเรียน


การแต่งกายประจำวันศุกร์ของครูสาวๆ โรงเรียนบ้านแม่ขีด สวยทุกคนจริงๆ


ภาพหมู ครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด


ครูอี๊ดและนักเรียนในชุด ปกาเกอญอ


สะพานแขวนทางกลับบ้านของนักเรียนบ้านสบแม่ขีด


นายแบบนางแบบในชุดลูกเสือ ณ KD. ร้านค้าหน้าโรงเรียนบ้านแม่ขีด


ทีมงานครูโรงเรียนบ้านแม่ขีดในงานกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง ปีการศึกษา 2557


งานวัน Open House ของโรงเรียนบ้านแม่ขีด


งานแต่งงานช่างสาโรจน์ ช่างประจำโรงเรียน


การประกวดการปั้นดินเหนียว ผลงานระดับภาค โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ขีด และคณะครู


ฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรงค์  สวัสดี

พานักเรียนทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ที่ Dream World กทม.


ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูดำหัวผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น