วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ขีด


ที่
ตำแหน่ง/ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
1
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
-
1
2
ข้าราชการครู สายงานปฏิบัติการสอน
8
3
11
3
ครูพนักงานราชการ
1
1
2
4
ครูอัตราจ้าง
2
-
2
5
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
-
-
-
6
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
-
1
7
วิทยากรท้องถิ่น
1
-
1
8
นักการภารโรง
-
-
-
9
อาสาสมัครพัฒนาโรงเรียน
1
-
1

รวม
15
4
19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น